تاريخ : یکشنبه بیست و پنجم مهر 1389 | 17:5 | نویسنده : پرویز حسین طلایی
فهرست منابع کارشناسی ارشد تاریخ

سلام، با توجه به کامنت های فراوان دوستان داوطلب شرکت در آزمون کارشناسی ارشد تاریخ که درخواست حذف یک سری از منابع ذکر شده  رشته تاریخ در در این وبلاگ(موضوع سوم وبلاگ از پایین به بالا) را داشتند، در این پست منابع ضروری تر آزمون این رشته آورده می شود.

به امید موفقیت دوستان داوطلبی آزمون کارشناسی ارشد تاریخ

 برای مشاهده لیست منابع ادامه مطلب را کلیک کنید.ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه سی و یکم شهریور 1389 | 17:30 | نویسنده : پرویز حسین طلایی

منابع ضروری و کامل کارشناسی ارشد رشته تاریخ

1) منابع باستان

ميراحمدي، مريم، (1384)،کتابشناسي تاريخ ايران در دوره باستان، تهران: انتشارات اميرکبير.

پيرنيا، حسن، (1387)، ايران باستان یا تاریخ مفصل ایران قدیم(دوره سه جلدی)، تهران: زرین. .(ضروری نیست، در صورت آوردن وقت زیاد آن­را مطالعه فرمائید)

 زرين‌کوب، عبدالحسين، (1386)،  تاريخ مردم ايران: ایران قبل از اسلام، تهران: انتشارات اميرکبير.

گيرشمن، رومن، (1388) ايران از آغاز تا اسلام، ترجمة محمد معين، مصحح میترا مهرآبادی، تهران: انتشارات دنیای کتاب.

یارشاطر، احسان(گردآوردنده)، (1383)، تاریخ ایران از سلوکیان تا فروپاشی دولت ساسانیان، قسمت اول، ترجمه حسن انوشه، تهران، انتشارات امیرکبیر.

اقبال آشتیانی، عباس؛ پیرنیا، حسن، (1388)تاریخ ایران قبل از اسلام(ایران قدیم)، تهران، انتشارات دنیای کتاب.

آموزگار، ژاله،(1388)، تاريخ اساطيري ايران؛ تهران: انتشارات سمت، 1388.

آميه، پير، (1385)، تاريخ عيلام، ترجمه شیرین (اسلامی ندوشن)بیانی، تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.

مجيد زاده، يوسف، (1387)، تاريخ و تمدن ايلام، تهران، مرکز نشر دانشگاهی.

گرشویج، ایلیا(زیر نظر)، (1387)، تاریخ ایران: دروه ماد(از مجموعه تاریخ کمبریج)، ترجمه بهرام شالگونی، تهران، انتشارات جامی.

داندامایف، محمد.آ، (1381)، تاریخ سیاسی هخامنشیان،  ترجمه خشایار بهاری، تهران، انتشارات کارنگ.

کالج، مالکوم، (1388)، اشکانیان(پارتیان)، ترجمه مسعود رجب نیا، تهران، انتشارات هیرمند.

مشکور، محمد جواد؛ رجب نيا، مسعود، (1374)، تاريخ سياسي و اجتماعي اشکانيان، تهران، انتشارات دنياي کتاب.(ضروری نیست، در صورت آوردن وقت زیاد آن­را مطالعه فرمائید)

عبدالحسین زرین کوب و روزبه زرین کوب، (1387)، تاریخ ایران باستان: تاریخ سیاسی ساسانیان، تهران، انتشارات سمت.

کريستن سن، آرتور، (1388)، ايران در زمان ساسانيان، ترجمة رشيد ياسمي، ویراستار حسن رضایی باغ بیدی، تهران: انتشارات صدای معاصر.

2- منابع اسلام

جعفریان، رسول، (1387)، منابع تاریخ اسلام، تهران، انتشارات انصاریان. .(ضروری نیست، در صورت آوردن وقت زیاد آن­را مطالعه فرمائید)

آيتي، محمد ابراهيم، (1385)، تاريخ پيامبر اسلام، تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.

زرگری نژاد، غلامحسین، (1386)، تاریخ صدر اسلام(عصر نبوت)، تهران: انتشارات سمت.

فیاض، علی اکبر، (1385)، تاریخ اسلام، تهران، مؤسسه و انتشارات دانشگاه تهران.

شهیدی، جعفر، (1386)، تاریخ تحلیلی اسلام تا پایان امویان، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.

لوئیس، برنارد، آن کاترین سواین فورد لمبتون، پیترمالکوم هولت، (1387)، تاریخ اسلام کمبریج، ترجمه تیمور قادری، تهران، انتشارات مهتاب، آبفام.

خضری، احمدرضا، (1388)، تاریخ خلافت اسلامی از آغاز تا پایان آل بویه، تهران، انتشارات سمت.

عالم زاده، هادی؛ سجادی، سید صادق، (1388)، تاریخنگاری در اسلام؛ تهران: انتشارات سمت.

3- منابع ایران اسلامی

فرای، ر.ن، (1388)، تاریخ ایران کمبریج: از ظهور اسلام تا آمدن سلجوقیان (ازفروپاشی دولت ساسانیان تا آمدن سلجوقیان)، جلد چهارم؛ ترجمه حسن انوشه، تهران، انتشارات امیرکبیر.

بیات، عزیزالله، (1388)، شناسایی منابع و مآخذ تاریخ ایران، جلد 1 و 2، تهران: انتشارات امیرکبیر.

اقبال آشتیانی، عباس؛ عاقلی، باقر، (1386)، تاریخ ایران پس از اسلام: از صدر اسلام تا انقراض قاجاریه، دوره پهلوی، تهران انتشارات نامک.

زرین کوب، عبدالحسین، (1388)، تاریخ ایران بعد از اسلام، تهران، انتشارات امیرکبیر.

اشپولر، برتولد، (1386)، تاریخ ایران در قرون نخستین اسلامی، ترجمه مریم میر احمدی و جواد فلاطوری؛ تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.

ترکمنی آذر، پروین، (1388)، دیلمیان در گستره تاریخ ایران (حکومت‌های محلی، آل زیار، آل بویه)، تهران، انتشارات سمت.

فقیهی، علی اصغر، (1387)، تاریخ آل بویه، تهران، انتشارات سمت.

ترکمنی آذر، پروین؛ پرگاری، صالح، (1385)، تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران در دوران صفاریان و علویان، تهران، انتشارات سمت.

فروزانی، ابوالقاسم، (1388)، تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران در دوره سامانیان، تهران، انتشارات سمت.

فروزانی، سید ابوالقاسم، (1387)، غزنویان: از پیدایش تا فروپاشی، تهران: انتشارات سمت.

فروغی ابری، اصغر، (1387)، تاریخ غوریان، تهران، انتشارات سمت.

ستار زاده، ملیحه، (1386)، سلجوقیان(431-590 ق)،  تهران، انتشارات سمت.

خلعتبری، اللهیار؛ محبوبه، شرفی، (1387)، تاریخ خوارزمشاهیان؛ تهران: انتشارات سمت.

اشپولر، برتولد، (1386)، تاریخ مغول در ایران: سیاست، حکومت و فرهنگ دوره ایلخانان، ترجمه محمود میر آفتاب، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.

بیانی، شیرین، (1388)، مغولان و حکومت ایلخانی در ایران، تهران، انتشارات سمت.

بویل، جی.آ.، (1385)، تاریخ ایران کیمبریج: از آمدن سلجوقیان تا فروپای دولت ایلخانان،  جلد پنجم، ترجمه حسن انوشه، تهران: انتشارات امیر کبیر.

میر جعفری، حسین، (1388)، تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران در دوره تیموریان و ترکمانان، تهران، انتشارات سمت.

حسن زاده، اسماعیل، (1388)، حکومت ترکمانان قراقویونلو و آق قویونلو در ایران، تهران، انتشارات سمت.

نوایی، عبدالحسین؛ غفاری فرد، عباسقلی، (1388)، تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران در دوران صفویه، تهران، انتشارات سمت.

سیوری، راجر، (1388)، ایران عصر صفوی، ترجمه کامبیر عزیزی، تهران، نشر مرکز.

شعبانی، رضا، (1388)، تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی ایران در دوره‌های افشاریه و زندیه، تهرانف انتشارات سمت.

شمیم، علی اصغر، (1388)، ایران دردوره سلطنت قاجار: قرن سیزدهم و نیمه اول قرن چهاردهم هجری قمری، تهران، انتشارات زریاب.

 آبراهامیان، یرواند، (1388)، ایران بین دو انقلاب: درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی ایران معاصر، ترجمه احمد گل محمدی و محمد ابراهیم فتاحی؛ تهران: انتشارات نی.

4- منابع جهان

 پالمر، رابرت روزول، (1387)، تاريخ جهان نو، ج اول و دوم، ترجمه ابوالقاسم طاهري، تهران، انتشارات اميركبير.

نوذري، عزت الله، (1387)،  اروپا در قرون وسطي، شیراز، انتشارات نوید شیراز.

علیزاده، محمد علی؛ نقی، لطفی، (1389)، تاریخ تحولات اروپا در قرون جدید: ازقسطنطنیه تا انقلاب کبیر فرانسه(1789-1453)، تهران، انتشارات سمت.

اصفهانيان، داود، (1375)، تحولات اروپا در عصر رنسانس، تبريز، انتشارات دانشگاه تبريز.

ماله، آلبر؛ ایزاک، ژول، (1388)، تاریخ قرن هجدهم و انقلاب کبیر فرانسه و امپراتوری ناپلئون، ترجمه غلامرضا رشید یاسمی، تهران، انتشارات انیرکبیر.

نقیب زاده، احمد، (1388)، تاریخ دیپلماسی و روابط بین الملل از پیمان وستفالی تا امروز، تهران، انتشارات قومس.

5)منابع انگلیسی و عربی

وطن دوست، غلامرضا، (1388)، گزیده متنها و راهنمای تاریخ ایران (1) : از آغاز تا 1500م، تهران، انتشارات سمت.

علاقمندان به خاطر داشته باشند که تست­های انگلیسی(متن و گرامر) در کتاب­های پوران پژوهش و پردازش را فراموش نکنند.

برای عربی خواندن تست­های عربی (متن و گرامر) در کتاب­های پوران پژوهش و پردازش کفایت می­کند.

6) تست­های کارشناسی ارشد تاریخ، انتشارات پوران پژوهش پیشنهاد می­گردد.

                                                                       

                        با آرزوی موفقیت برای شما عزیزان و علاقمندان به رشته تاریخ.تاريخ : چهارشنبه سی و یکم شهریور 1389 | 17:27 | نویسنده : پرویز حسین طلایی

منابع دکتری تاریخ ایران پیش از اسلام(ایران باستان)

1) منابع عمومی

پيرنيا، حسن، (1362)، تاريخ ايران باستان، تهران، دنياي كتاب.

يارشاطر، احسان،(1373)،  تاريخ ايران از سلوکيان تا فروپاشي دولت ساساني(جلد سوم ـ قسمت اول)، پژوهش دانشگاه کيمبريج، ترجمه حسن انوشه، تهران، اميرکبير.

تاریخ ایران باستان، (1380)، دیاکونوف، میخائیل میخائیلوویچ. روحی ارباب. انتشارات علمی و فرهنگی.

پیگولووسکایا، ن و دیگران (1353)، تاریخ ایران از دوران باستان تا پایان سده هجدهم ، ترجمه کریم کشاورز، تهران، پیام.

تفضلي، احمد، (1376)، تاريخ ادبيات ايران پيش از اسلام، به کوشش ژاله آموزگار، تهران، سخن.

دياكونوف، ميخائيل ميخائيلوويچ، (1382)، تاريخ ايران باستان، ترجمه‌ي روحي ارباب، تهران، انتشارات علمي و فرهنگي.

زرین‌کوب، عبدالحسین، (1381)، «تاریخ مردم ایران»، (ایران قبل از اسلام)، انتشارات امیرکبیر.

فراي، ريچارد نلسون، (1383)، ميراث باستاني ايران، ترجمه‌ي مسعود رجب‌نيا، تهران، انتشارات علمي و فرهنگي.

فراي، ريچارد نلسون، (1383)،  تاريخ باستاني ايران، ترجمه مسعود رجب نيا، تهران، شرکت انتشارات علمي و فرهنگي.

رجبي، پرويز، (1381)، هزاره‌هاي گمشده، جلد چهارم، تهران، انتشارات توس.

ويسهوفر، يوزف، (1382)، ايران باستان(از 550 پيش از ميلاد تا 650 پس از ميلاد)، ترجمه مرتضي ثاقب فر، تهران، ققنوس.

ويدن گرن، گئو، (1378)، فئوداليسم در ايران باستان، ترجمه هوشنگ صادقي، تهران، نشر قطره.

گيرشمن، رومن، (1379)، ايران از آغاز تا اسلام، ترجمه‌ي محمدمعين، تهران، انتشارات علمي و فرهنگي.

محمود آبادي، سيد اصغر، (1383)، پژوهش‌هايي در تاريخ فرهنگ و سياست ايران باستان، اهواز، انتشارات مهزيار.

مشكور، محمد جواد، (1369)، ايران در عهد باستان در تاريخ اقوام و پادشاهان پيش از اسلام، تهران، انتشارات اشرفي.

مهرآبادي، ميترا، (1372)،  خاندان‌هاي حكومتگر ايران باستان، تهران، انتشارات فتحي.

نفيسي، سعيد، (1342)، تاريخ اجتماعي ايران، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.

هرتسفلد، ارنست، (1381)، ايران در شرق باستان، ترجمه همايون صنعتي زاده، تهران، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.

هوار، كلمان، (1379)، ايران و تمدن ايراني، حسن انوشه، تهران، انتشارات اميركبير.

2)خط و زبان­های باستانی

ابوالقاسمي، محسن، (1375)، راهنماي زبانهاي باستاني ايران، جلداول و دوم، تهران، سمت.

مقدم، محمد، (1363)، داستان جم(ایران کوده 6)، تهران، انتشارات رشدیه.

آموزگار، ژاله؛ تفضلی، احمد، (1382)، زبان پهلوی:ادبیات و دستور آن، تهران، انتشارات معین.

عریان، سعید، (1382)، راهنمای کتیبه­های ایرانی میانه:پهلوی و پارتی، تهران، انتشارات سازمان میراث فرهنگی کشور.

شارپ، رلف نارمن، (1382)، فرمان‌هاي شاهنشاهان هخامنشي، تهران، انتشارات پازينه.

لوكوك، پي‌ير، (1382)، كتيبه‌هاي هخامنشي، ترجمه نازيلا خلخالي، تهران،‌انتشارات فرزان.

3)ادیان ایران باستان

آموزگار، ژاله، (1380)، تاريخ اساطيري ايران، تهران، انتشارات سمت.

بهار، مهرداد، (1377)، از اسطوره تا تاريخ، تهران، نشر چشمه.

بویس، مری، (1375)، «تاریخ کیش زرتشت»، جلد دوم، ترجمهٔ همایون صنعتی‌زاده، انتشارات توس.

بويس، مري، (1381)،  زردشتيان، باورها و آداب ديني آنها، ترجمه عسکر بهرامي، تهران: ققنوس.

يارشاطر، احسان، (1377)، تاريخ ايران از سلوکيان تا فروپاشي دولت ساساني(جلد سوم ـ قسمت دوم)، پژوهش دانشگاه کيمبريج، ترجمه حسن انوشه، تهران، اميرکبير.(بخش ادیان این کتاب حتماً مورد مطالعه قرار گیرد)

زنر، آر. سي، (1375)، زروان يا مُعماي زردشتی گري، ترجمه تيمور قادري، تهران، فکر روز.

نيبرگ، هنريك ساموئل، (1383)، دين‌هاي ايران باستان، ترجمه‌ي سيف‌الدين نجم‌آبادي، كرمان، انتشارات دانشگاه شهيد باهنر كرمان، چاپ اول.

نفيسي، سعيد، (1383)، مسيحيت در ايران تا صدر اسلام، به اهتمام عبدالکريم جربزه دار، تهران، اساطير.

کلیما، اوتاکر، (1386)، تاریخ جنبش مزدکیان، ترجمه جهانگیر فکری ارشاد، تهران، توس.

 

4)روابط ایران در دوره باستان با کشورهای همسایه(سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی)

- ماد و عیلام

کمرون، جورج گلن، (1381)، ايران در سپيده دم تاريخ، ترجمة حسن انوشه، تهران، انتشارات علمي و فرهنگي.

دیاکونوف، ا. م.، (1380)،  «تاریخ ماد»، ترجمهٔ کریم کشاورز، انتشارات علمی و فرهنگی.

هينتس، والتر، (1387)، شهریاری ایلام، ترجمة پرویز رجبی، تهران، نشر ماهی.

- هخامنشیان

اومستد، ا.ت، (1380)، تاريخ شاهنشاهي هخامنشي، ترجمه محمد مقدم، تهران، انتشارات اميركبير.

احتشام، مرتضي، (2535 = 1355)، ايران در زمان هخامنشيان، تهران، شركت سهامي كتاب‌هاي جيبي.

بريان، پي‌ير، (1382)، تاريخ امپراطوري هخامنشي (از كوروش تا اسكندر)، ترجمه مهدي سمسار، تهران، انتشارات كارنگ.

بنگستون، هرمان، (1376)، يونانيان و پارسيان، ترجمه‌ي تيمور قادري، تهران، انتشارات فكر روز، چاپ اول.

بويس، مري، (1375)، هخامنشيان، ترجمه‌ي همايون صنعتي‌زاده، تهران، انتشارات توس، چاپ اول.

بياني، شيرين، (1381)، تاريخ ايران باستان از ورود آريايي‌ها به ايران تا پايان هخامنشيان، تهران، انتشارات سمت.

خداداديان، اردشير، (1376)، آريايي‌ها و مادها؛ مجموعه اول و دوم، تهران، انتشارات اصالت تنشير.

خداداديان، اردشير، (1378)،  هخامنشي‌ها، تهران، انتشارات به ديد.

داندامايف، آ. محمد، (1381)، تاريخ سياسي هخامنشيان، ترجمه‌ي خشايار بهاري، تهران، كارنگ.

داندامايف، آ. محمد، (1373)، ايران در دوران نخستين شاهان هخامنشي، ترجمه‌ي روحي ارباب، انتشارات علمي و فرهنگي.

سامي، علي، (1341)، تمدن هخامنشي، شيراز، انتشارات دانشگاه شيراز.

كورت، آملي، (1382)، هخامنشيان، ترجمه مرتضي ثاقب‌فر، تهران، ققنوس.

كوك، جان مانوئل، (1384)، شاهنشاهي هخامنشي، ترجمه‌ي مرتضي ثاقب‌فر، تهران، ققنوس.

کخ، هايد ماري، (1376)، از زبان داريوش، ترجمه ی پرويز رجبی،تهران،کارنگ.

گريشويچ، ايليا، (1385)، تاريخ ايران دوره هخامنشيان، ترجمه‌ي مرتضي ثاقب‌فر، تهران، انتشارات جامي.

هينس، والتر، (1380)، داريوش و پارس‌ها، ترجمه عبدالرحمن صدريه، تهران، انتشارات اميركبير.

- اشکانیان

دياكونف، م.م، (1378)، اشكانيان، ترجمه كريم كشاورز، تهران، انتشارات پيام.

شیپمان، کلاوس، (1386)، مبانی تاریخ پارتیان، ترجمه هوشنگ صادقی، تهران، لانتشارات فرزان روز.

ویسهوفر، یوزف، (1388)، تاریخ پارس: از اسکندر مقدونی تا مهرداد اشکانی، ترجمه هوشنگ صادقی، تهران، فرزان روز.

کالج، مالکوم، (1388)، اشکانیان(پارتیان)، ترجمه مسعود رجب نیا، تهران، هیرمند.

گوتشميد، آلفردفن، (1379)، تاريخ ايران و ممالك همجوار آن (از زمان اسكندر تا انقراض اشكانيان) ترجمه كيكاووس جهانداري، تهران، انتشارات ققنوس.

مشکور، محمد جواد؛ رجب نيا، مسعود، (1374)، تاريخ سياسي و اجتماعي اشکانيان؛ تهران، انتشارات دنياي کتاب.

بياني، شيرين، (1383)، شامگاه اشکانيان و بامداد ساسانيان، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.

- ساسانیان

آلتهايم، فرانتس؛ استيل، روت، (1382)، تاريخ اقتصاد دولت ساساني، ترجمه هوشنگ صادقي، تهران، شرکت انتشارات علمي و فرهنگي.

دريايي، تورج، (1382)، تاريخ و فرهنگ ساساني، ترجمه مهرداد قدرت ديزجي، تهران، ققنوس.

دريايي، تورج، (1383)، شاهنشاهي ساساني، ترجمه مرتضي ثاقب فر، تهران، ققنوس.

دريايي، تورج، (1383)، سقوط ساسانيان: فاتحين خارجي، مقاومت داخلي و تصوير پايان جهان، ترجمه منصوره اتحاديه(نظام مافي) و فرحناز امير خاني حسينک لو، تهران، نشر تاريخ ايران.

شيپمان، کلاوس، (1383)، تاريخ شاهنشاهي ساساني، ترجمه فرامرز نجد سميعي، تهران، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري.

کریستن سن، آرتور امانوئل، (1374)، سلطنت قباد و ظهور مزدک، ترجمه احمد بیرشک، تهران، انتشارات طهوری.

کريستن سن، آرتور، (1382)،  ايران در زمان ساسانيان، ترجمة رشيد ياسمي، تهران، انتشارات ساحل.

وينتر، انگلبرت؛ ديگناس، بئاته، (1386)،  روم و ايران دو قدرت جهاني در کشاکش و همزيستي، ترجمه کيکاووس جهانداري، تهران، نشر و پژوهش فرزان روز.

لوکونين، ولاديمير گريگورويچ، (1372)، تمدن ايران ساساني، ترجمه عنايت الله رضا، تهران، انتشارات علمي و فرهنگي.

کولسنيکف، آ. اي، (2537[شاهنشاهي])، ايران در آستانه يورش تازيان، ترجمه محمد رفيق يحيايي، تهران، آگاه.

مشکور، محمد جواد، (1367)، تاريخ سياسي ساسانيان، 2ج، تهران، دنياي کتاب.

نولدکه، تئودور، (1378)، تاريخ ايرانيان و عربها در زمان ساسانيان، تهران، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.

5) شناخت منابع ایران باستان

بيات، عزيزالله، (1380)، شناسايي منابع و مآخذ تاريخ ايران؛ تهران، انتشارات اميرکبير.

ميراحمدي، مريم، (1369)، كتابشناسي تاريخ ايران در دوران باستان، تهران، انتشارات اميركبير.

6)  برای انگلیسی بایستی کتاب­های کمبریج که مربوط به ایران باستان  و به زبان انگلیسی هستند، مطالعه شوند.

7) برای عربی نیز بایستی متون اوایل اسلامی به زبان عربی مانند طبری، یعقوبی و ... مطالعه شود.

 

(در روزهای آتی منابع ضروری از لیست بالا تفکیک می­شوند.)پیچک